< Przejdź do Helmar Jacek A. Dobrowiecki

RaySafe Unfors i2 - system monitorowania i wizualizacji dawek

RaySafe Unfors i2 - system monitorowania i wizualizacji dawek, foto 1RaySafe Unfors i2 - system monitorowania i wizualizacji dawek, foto 2RaySafe Unfors i2 - system monitorowania i wizualizacji dawek, foto 3RaySafe Unfors i2 - system monitorowania i wizualizacji dawek, foto 4
RaySafe Unfors i2 - system monitorowania i wizualizacji dawek
<< do kategorii << poprzedni następny >>

Pliki do pobrania:

broszura

specyfikacja

458o:4584,4582,4585,4583

RaySafe Unfors i2 - system monitorowania i wizualizacji dawek - opis

 

RaySafe i2 - wgląd w promieniowanie w czasie rzeczywistym

Około 3,6 miliarda badań rentgenowskich wykonuje się na całym świecie każdego roku, co prowadzi do wcześniejszej i dokładniejszej diagnozy chorób medycznych. Jednak personel kliniczny i pacjenci są narażeni na znaczące ryzyko stochastycznych i deterministycznych skutków promieniowania. Upoważnione organy regulacyjne podkreślają znaczenie utrzymywania dawki dla personelu medycznego i pacjentów tak niskich, jak to jest racjonalnie osiągalne (ALARA).
Minimalizacja ekspozycji i osiągnięcie standardu ALARA

Tradycyjną metodą zapewnienia bezpieczeństwa radiologicznego jest oferowanie szkolenia w zakresie ochrony przed promieniowaniem. Personel medyczny pracujący w tym bardzo dynamicznym środowisku łatwo przeoczy ryzyko niewidocznego promieniowania. Może to często prowadzić do wyższej niż wymagana ekspozycji na promieniowanie.

RaySafe i2 umożliwia personelowi wizualizację prześwietlenia w czasie rzeczywistym. Budowanie silnej kultury bezpieczeństwa radiacyjnego rozpoczyna się od udzielenia personelowi medycznemu wglądu w czasie rzeczywistym w informacje o osobistej ekspozycji. Umożliwia to lekarzom, pielęgniarkom i personelowi efektywniejsze wykorzystanie wszystkich rozwiązań redukcji promieniowania dostarczanych w pomieszczeniu. RaySafe i2 to aktywny system dozymetrii, który zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym na temat ekspozycji na promieniowanie, pomagając personelowi medycznemu i lekarzom ocenić oraz bezpośrednio dostosować swoje zachowania.

Łatwość użycia

RaySafe i2 oferuje łatwość użytkowania oraz szybką instalację. Podobnie jak wiele osobistych urządzeń elektronicznych, system dozymetrii RaySafe i2 oferuje technologię ekranu dotykowego. Personel używa cyfrowe znaczki dozymetrowe i wykonuje codzienne obowiązki bez przerwy. Dane dotyczące dawki są mierzone i zapisywane do przeglądu i analizy po zakończeniu procedury.

Niskie koszty utrzymania

System RaySafe i2 przechowuje dane przez okres nawet do 5 lat, dzięki czemu ten system jest długoterminowym partnerem w budowaniu pierwszej klasy kultury bezpieczeństwa radiacyjnego. Dozymetr można użytkować 3-5 lat, w zależności od zastosowania i nie wymaga corocznej kalibracji ani konserwacji. System został zbudowany z myślą o surowych zastosowaniach w laboratoriach interwencyjnych