< Przejdź do Helmar Jacek A. Dobrowiecki

RaySafe Unfors Xi Classic

RaySafe Unfors Xi Classic, foto 1RaySafe Unfors Xi Classic, foto 2RaySafe Unfors Xi Classic, foto 3RaySafe Unfors Xi Classic, foto 4RaySafe Unfors Xi Classic, foto 5
RaySafe Unfors Xi Classic
<< do kategorii << poprzedni następny >>

Pliki do pobrania:

specyfikacja

broszura

401o:4464,4466,4460,4463,4459

RaySafe Unfors Xi Classic - opis

Unfors RaySafe Xi Classic

System Unfors RaySafe Xi Classic jest uniwersalnym systemem testującym do testów specjalistycznych w radiologii, mającym zastosowanie w radiografii (R/F), tomografii komputerowej (C/T), mammografii i stomatologii. Opcje systemu umożliwiają również pomiary luminancji oraz luminancji monitorów medycznych, a także wykrywanie promieniowania rozproszonego wycieków radioaktywnych.

System skłąda się z jednostki bazowej (walizka) współpracującą z różnego typu detektorami, w zależności od zastosowania w konkretnej aplikacji.

System Xi pozwala na pomiar następujących parametrów: kVp, dawki, mocy dawki, HVL, impulsów, mocy impulsów, dawki/klatkę, mA, mAs, czasu oraz krzywej. Wartości pomiaru kVp oraz dawki posiadają automatyczna korekcję dla różnych filtracji za pomocą funkcji Active Compensation tak, aby otrzymane wyniki były miarodajne.

Unfors RaySafe Xi Classic oferuje szeroki zakres zastosowań w jednym zintegrowanym systemie.

Pakiet Unfors RaySafe Xi Classic zawiera:

 • jednostkę bazową Unfors Xi Base z mAs,
 • zasilacz uniwersalny 110–240 V,
 • 2-metrowe przewody detektora,
 • 10-metrowe przewody detektora,
 • przewody połączeniowe mAs – 2m,
 • 2-metrowy przewód interfejsu RS-232,
 • adapter szeregowy dla USB (RS/USB),
 • aluminiową walizkę Unfors Xi,
 • instrukcję użytkownika oraz dokumentację na płycie CD,
 • krótki przewodnik Unfors Xi („szybki start”),
 • Unfors RaySafe Xi detektor R/F & MAM do radiografii i mammografii,
 • Unfors RaySafe Xi detektor CT do tomografii komputerowej,
 • Unfors RaySafe Xi detektor luminancji,
 • Unfors RaySafe Xi statyw uniwersalny,
 • Unfors RaySafe Xi adapter Bluetooth.

 

W opcji:

 • Unfor RaySafes Xi opcja pomiarów środowiskowych,
 • Unfors RaySafe Xi opcja kalibracji mammograficznej dla różnych filtracji.

 

Unfors RaySafe Xi MAM dla mammografii:

Badania mammograficzne spełniają istotną rolę w diagnostyce i profilaktyce raka piersi. Jakość diagnozy i wczesnego wykrycia zmian uzależnione jest od wysokiej jakości i dobrej kondycji sprzętu do przeprowadzania badań mammograficznych. W następstwie powszechnego stosowania różnych typów urządzeń i detektorów w mammografi konieczne było zacieśnienie współpracy z wytwórcami takiego sprzętu. Co z kolei zaowocowało poprawą jakości sprzętu testującego oraz jego kompatybilności z oferowanymi na rynku urządzeniami do mammografi.

Unfors RaySafe Xi Cassic posiada szereg udogodnień dla testów urządzeń przy pomiarach mammograficznych. Są to:

 • ulepszone algorytmy zapobiegające efektowi starzenia się ogniska w zestawie ognisko/filtr różnych producentów,
 • 0.5 kV lub 2% precyzja dla typowych pomiarów mammograficznych kVp (Mo/Mo, Mo/Rh, W/Rh, W/AI),
 • zatwierdzenie PTB dla wszystkich jakości wiązek (dawek wyjściowych i wejściowych),
 • bezpośredni pomiar HVL w pojedynczej ekspozycji,
 • rozwiązanie dla skanowania mammograficznego (W/Al).

Unikalną cechą detektora Xi MAM jest możliwość bezpośredniego pomiaru HVL dla każdej ekspozycji bez potrzeby użycia filtrów i wielokrotnych naświetlań. W dodatku standardowy detektor Xi MAM umożliwia jednoczesny pomiar kVp (Mo/Mo), dawki, mocy dawki, HVL, czasu i fali promieniowania (Mo/Mo, Mo/Al, Mo/Rh, Rh/Rh, Rh/Al i W/Rh) dla filtracji wykorzystywanych obecnie w aparatach mammograficznych.

Wersja  Platinium oraz Platinum Plus oferuje rozszerzone możliwości MAM przez dodawanie dodatkowych danych kalibracji, np. opcja M-Pro 2.0 dla pomiarów kVp, dawki i HVL dla W/Rh, Mo/Rh oraz dawki i bezpośredniego HVL dla jakości wiązki dla W/Ag. Dla opcji M-Pro 2.0 Plus oferowane są kalibracje dodatkowo dla pomiarów kVp, dawki, HVL i czasu dla jakości wiązki dla W/Al.

 

Aktualizacja  Xi:

Posiadacze systemów Unfors RaySafe Xi Classic z M-Pro, uczestniczący w programie serwisowym mają możliwość automatycznej aktualizacji systemu do najnowszej wersji bez dodatkowych opłat. W tym celu prosimy o kontakt z naszą firmą.

 

Oprogramowanie Unfors RaySafe Xi:

Dla użytkowników dostępne są dwa rozwiązania dotyczące akwizycji i wizualizacji danych pomiarowych. Standardowo w zestawie Unfors Xi dostępne jest darmowe oprogramowanie Unfors Xi View.  Oprogramowanie to umożliwia przeglądanie wykresów falowych, pozyskanych danych, kontrolę i konfigurację urządzenia dzięki dwukierunkowej komunikacji (wersja Platinum) i eksport danych do pliku Microsoft Excel. Dla zaawansowanych użytkowników program Unfors QA View oferuje rozbudowane możliwości  raportowania dla wielu aparatów rentgenowskich i wielu pomiarów.

 

Program Serwisowy:

Program serwisowy umożliwia zminimalizowanie kosztów wynikających z cyklu życia urządzenia i utrzymania instrumentu w idealnym stanie.

Aby korzystać z tego udogodnienia należy wziąć udział w programie serwisowym.

 

Zobowiązanie klienta

Udział w programie serwisowym Unfors wymaga, aby klient odsyłał urządzenie corocznie, z zachowaniem 12 miesięcznych cykli (±1 miesiąc) w oparciu o oryginalną datę dostarczenia produktu. Zaniechanie powyższej procedury automatycznie unieważni udział użytkownika w programie serwisowym ograniczając gwarancję do standardowych 12 miesięcy.

 • kalibrację zgodną z  NIST/PTB,
 • szybszy czas realizacji kalibracji: 7 dni w Unfors,
 • aktualizacja oprogramowania (jeśli dostępna jest nowsza wersja),
 • odnowienie wyglądu (panelu, obudowy),
 • kontrolę czujnika,
 • wymianę baterii,
 • stałość cen usług,
 • rozszerzenie gwarancji od 12 miesięcy do 5 lat.

Od 31 grudnia 2018 roku wszystkie mierniki RaySafe Xi i powiązane detektory zostaną wycofane. Oznacza to, że aby kupić nowy zestaw RaySafe Xi, nową jednostkę bazową RaySafe Xi lub nowy detektor RaySafe Xi, nasi klienci muszą złożyć zamówienie zakupu przed 31 grudnia 2018 r.